Warning: mysqli_fetch_object() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/clients/client1/web53/web/core/modules/Packages/functions/Packages.php on line 8
UPDATE `Vouchers` SET `disabled` = '1' WHERE quantity = 0UPDATE `Vouchers` SET `disabled` = '1' WHERE time_to_end < 1713986645 OR time_to_end = 1713986645UPDATE `Products` SET `disabled` = '1' WHERE quantity = 0 ČESKÝ-TRH.cz | Inzeruj a prodávej na českém trhu - Velkoobchod maloobchod

Warning: mysqli_fetch_object() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/clients/client1/web53/web/core/templates/default/index.php on line 12
top button

Obchodní podmínky

Společnost ROYAL EBANK vydává tyto všeobecné obchodní podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb na aktivním katalogovém a inzertním portále www.cesky-trh.cz, www.czech-b2c.com, www.europe-b2c.com, america-b2c.com

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti ROYAL EBANK C.I. (dále jen „ROYAL“ či „poskytovatel“), IČ: 06282172 se sídlem Českých Bratří 7, 53304 Sezemice, Czech Republic
 2.  jako Poskytovatele a všech třetích osob, které se registrují na aktivním katalogovém a inzertních portálech provozovaných ROYAL: www.cesky-trh.czwww.czech-b2c.comwww.europe-b2c.comamerica-b2c.com  (dále jen „Server“), tedy uzavřou Smlouvu o poskytování služeb Serveru, jako Příjemci (dále jen „registrovaný uživatel“, „uživatel“ nebo „příjemce“). Tyto VOP jsou pro všechny registrované uživatele Serveru závazné, neboť při registraci na Serveru potvrdili, že se seznámili s těmito VOP, souhlasí s nimi a přistupují k nim.
 3. ROYAL je obchodní společnost ROYAL EBANK C.I., IČ: 06282172 se sídlem Českých Bratří 7, 53304 Sezemice, Czech Republic
 4. Server je rozdělen do jednotlivých kategorií (dále jen „Kategorie“), které rozdělují registrované uživatele dle jejich předmětu podnikání nebo oborů činností.
 5. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že svou registrací na Serveru uzavírá s ROYAL smlouvu za podmínek těchto VOP.
 6. ROYAL prohlašuje, že podmínkou pro registraci na Serveru je projevení vůle osoby, která se registruje, být těmito VOP vázána s tím, že registrací je uzavřena smlouva za podmínek těchto VOP, přičemž bez uzavření takové smlouvy není možno se na Serveru registrovat.
 7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva za podmínek těchto VOP byla uzavřena tak, že Poskytovatel nabídl neomezenému okruhu osob uzavření smlouvy za podmínek stanovených těmito VOP a registrovaný uživatel tuto nabídku přijal tím, že se zaregistroval na Serveru a při registraci zaškrtnul políčko „Potvrzuji, že jsem se seznámil s VOP“, čímž potvrdil přečtení, souhlas a přistoupení k těmto VOP.
 8. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi ROYAL a všemi registrovanými uživateli Serveru a jsou zveřejněny přímo na www.cesky-trh.cz/obchodni-podminky/ a dále také na portálu nezávislého internetového projektu určeného ke zveřejnění dokumentů www.uloz.to, kde jsou zveřejněny, a kde si je může registrovaný uživatel či jakákoliv třetí osoba kdykoliv stáhnout v elektronické podobě.
 9. Předmětem uzavřené smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout za ujednaných podmínek služby uvedené níže a závazek příjemce za tyto služby zaplatit poskytovateli úplatu.

 

II.

Poskytované služby

 

 1. ROYAL poskytuje všem registrovaným uživatelům služby Serveru, a to konkrétně tyto:
  1. Zařazení a propagace v katalogu,
  2. Propagace produktů,
  3. Propagace služeb,
  4. Propagace slev,
  5. Tržní poptávky,
  6. Propagace novinek,
  7. Propagace událostí,
  8. Propagace článků,
  9. Topování,
  10. Reklamní bannery,
  11. Propagace loga,
  12. Vedení vnitřního podnikatelského účtu,
  13. Online prodej zboží a slevových voucherů,
  14. Mailing
 2. Zápis dat  na Portálu včetně užívání služeb Portálu je pro všechny uživatele zpoplatněno dle zvoleného balíčku služeb během registrace. Datum odeslání registračního formuláře je brán jako datum registrace.
 3. Registrací je uzavřena smlouva za podmínek těchto VOP (dále jen „smlouva“), a to na dobu 12 měsíců ode dne jejího uzavření.
 4. Všechny platby provedené v souvislosti s registrací a následného dokupování jednotlivých služeb jsou nevratné.
 5. ROYAL poskytuje všem Příjemcům Služby obchodního charakteru, uvedené v článku II odst. 1, za účelem propagace registrovaného uživatele, možnosti získání potencionálních zákazníků a obchodních informací, které může uživatel využít v obchodním styku. Aktivace služeb portálu je součástí dokončení a potvrzení registrace po provedené platbě uživatelem. Některé služby na serveru jako například „Zasílání novinek a informací na mail“, „Propagace loga“, „ Reklamní bannery“, „ Mailing“ a „ Topování“ si případně Příjemce následně může opakovaně aktivovat a užít ve svém podnikatelském profilu.
 6. Služby portálu včetně samotné registrace jsou zpoplatněny, dle aktuálního ceníků vyobrazeného na portále (dále jen „poplatek“), přičemž po dokončení každé platby obdrží uživatel doklad o zaplacení..
 7. Služba „Zařazení a propagace v katalogu“ je základní službou Serveru, která se platí během registrace, cena je stanovena na kalendářní rok a jedná se o zveřejnění údajů o Příjemci na všech obchodních portálech umístěných na Serveru, a to v příslušné Sekci tak, aby třetí osoby v případě zájmu o služby nabízené v příslušné Sekci viděli podrobný profil Příjemce a mohli Příjemce napřímo kontaktovat se svou obchodní poptávkou či nabídkou. TATO SLUŽBA JE OBJEDNÁNA V RÁMCI KAŽDÉ REGISTRACE UŽIVATELE A JE PRO KAŽDÉHO REGISTROVANÉHO UŽIVATELE ZPOPLATNĚNA, NEBOŤ SOUČÁSTÍ TÉTO SLUŽBY JSOU VŠECHNY OSTATNÍ OBCHODNÍ NÁSTROJE, KTERÉ MÁ REGISTROVANÝ UŽIVATEL K DISPOZICI PO CELOU DOBU REGISTRACE PO PŘIHLÁŠENÍ DO SVÉHO VNITŘNÍHO PODNIKATELSKÉHO ÚŤU.
 8. Služba „Propagace produktů“ je službou placenou, jež je součástí služby Zařazení a propagace v katalogu po celou dobu registrace a prezentace uživatele, přičemž tato služba obsahuje možnost Příjemce zveřejnit svou nabídku všem třetím osobám, které na Server vstoupily online, včetně možnosti vyobrazení nabídky na úvodní stránce celého Serveru. Množství propagovaných produktů závisí na balíčku služeb, který si příjemce zvolil během registrace.
 9. Služba „Propagace slev“ je službou  placenou, jež je součástí služby Zařazení a propagace v katalogu po celou dobu registrace a prezentace uživatele, přičemž tato služba obsahuje možnost Příjemce zveřejnit svou nabídku všem třetím osobám, které na Server vstoupily online, včetně možnosti vyobrazení nabídky na úvodní stránce celého Serveru. Množství propagovaných slev závisí na balíčku služeb, který si příjemce zvolil během registrace.
 10. Služba „Obchodní poptávky“ je službou placenou, jejíž poplatek je součástí registračního poplatku za Zařazení a propagace v katalogu a je poskytována tak, že registrovaný uživatel díky této Službě automaticky získává přístup ke kontaktům na poptávající uživatele portálu na období 365 dnů od registrace a možnost zaslání upozornění o vložení všech poptávek zadaných v příslušné Sekci Serveru třetími osobami na e-mail registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel odebírající tuto službu má možnost si po přihlášení na Server veškeré takové Poptávky prohlédnout včetně kontaktních údajů zadavatelů poptávek.
 11. Služba „Propagace novinek“ je službou  placenou, jež je součástí služby Zařazení a propagace v katalogu po celou dobu registrace a prezentace uživatele, přičemž tato služba obsahuje možnost Příjemce zveřejnit svou novinku všem třetím osobám, které na Server vstoupily online, včetně možnosti vyobrazení novinky na úvodní stránce celého Serveru. Množství propagovaných novinek závisí na balíčku služeb, který si příjemce zvolil během registrace.
 12. Služba „Propagace událostí“ je službou placenou, jež je součástí služby Zařazení a propagace v katalogu po celou dobu registrace a prezentace uživatele, přičemž tato služba obsahuje možnost Příjemce zveřejnit svou nabídku události všem třetím osobám, které na Server vstoupily online, včetně možnosti vyobrazení události na úvodní stránce celého Serveru. Množství propagovaných událostí závisí na balíčku služeb, který si příjemce zvolil během registrace.
 13. Služba „Propagace článků“ je službou  placenou, jež je součástí služby Zařazení a propagace v katalogu po celou dobu registrace a prezentace uživatele, přičemž tato služba obsahuje možnost Příjemce zveřejnit své články všem třetím osobám, které na Server vstoupily online, včetně možnosti vyobrazení článku na úvodní stránce celého Serveru. Množství propagovaných článků závisí na balíčku služeb, který si příjemce zvolil během registrace.
 14. Služba „Topování“ je službou  placenou, kdy Příjemce této služby je jednorázově dosazen a propagován v katalogu na první pozici, včetně své kompletní uveřejněné nabídky produktů, slev, událostí a článků. Tuto službu může Příjemce zakoupit opakovaně. 
 15. Služba „Reklamní bannery“ je službou placenou, kdy příjemce této služby zobrazí své reklamní bannery na 7 dní na portále, na pozici zvolené během objednání této služby. Tuto službu může registrovaný uživatel využít opakovaně.
 16. Služba „Propagace loga“ je službou placenou, jejíž poplatek se hradí jednorázově a to za každé zobrazené logo. Využitím této služby zobrazí registrovaný uživatel svoje logo v záhlaví katalogu, včetně odkazu do vnitřního podnikatelského účtu registrovaného uživatele.
 17. Služba „Vedení vnitřního podnikatelského účtu“ je službou, kdy ke každé registraci je zároveň vytvořen vnitřní podnikatelský účet, kam má registrovaný uživatel přístup a kde nalezne veškeré informace o svých aktivovaných službách a kde má také možnost administrace svého profilu a služeb.
 18. Služba „Online prodej zboží a slevových voucherů“ registrovaného podnikatele, je služba, která je aktivována každému podnikateli po dokončení a zaplacení ročního balíčku služeb „Basic, Standard, Premium“. Zboží a slevové vouchery, které registrovaný podnikatel propaguje a prodává prostřednictvím portálu b2c, si může každý uživatel portálu jednoduše objednat a zakoupit přímo u prodávajícího zasláním objednávky, která je automaticky zasílána podnikateli přímo na jeho email a zároveň je objednávka vyobrazena v obchodním profilu registrovaného podnikatele.
 19. Za každou objednávku je podnikatel povinen uhradit poplatek za zprostředkování ve výši  5-15% z výše objednávky bez poštovného, dle svého zvoleného registračního poplatku.
 20. Aby mohl registrovaný uživatel inkasovat finanční prostředky získané prodejem produktů a služeb prostřednictvím portálu, uživatel se zavazuje vytvořit si registraci na jednom z mezinárodních online inkasních účtů, jako například paypal.com nebo může inkasovat převodem na svůj bankovní účet.
 21. Inkasování peněz za prodané zboží a slevové vouchery probíhá napřímo mezi registrovaným uživatelem (prodávajícím) a zákazníkem dodaný obchodní platformou b2c (kupujícím), tedy veškeré platby za zboží a slevové vouchery probíhají napřímo mezi uživateli mimo obchodní platformu b2c a obchodní platforma b2c nenese za tyto platby odpovědnost.
 22. Poplatky spojené s prodejem a inkasem finančních prostředků, jako například poplatek za převod finančních prostředků platí registrovaný uživatel. 
 23. Služba „Mailing“ je služba přístupná všem premium registrovaným uživatelům. Tato služba umožňuje vytvořit a odeslat newsletter z uživatelského prostředí portálu. Počet emailů jež může uživatel odeslat v rámci balíčků Premium je 20.000. Emailové adresy si musí uživatel nahrát do prostředí sám. Množství emailů, které může uživatel odeslat si může uživatel opakovaně dokupovat.
 24. Ceny registračních balíčků a ostatních služeb:
  1. Registrační balíček Basic – cena 299,- CZK /ročně
  2. Registrační balíček Standard – cena 4990,- CZK /ročně,
  3. Registrační balíček Premium – cena 99990,- CZK /ročně.
  4. Zobrazit Logo jednorázová cena 40,- CZK / 1 Logo
  5. Topování jednorázová cena 100,- CZK / 1x vyobrazení profilu včetně nabídky na 1. pozici
  6. Bannery jednorázová cena od 200,- CZK / zobrazení na 7 dní
  7. Mailing jednorázová cena 590,- CZK / 20000 emailů
  8. Topování inzerce cena 50,- CZK / jednorázové vyobrazení inzerce na 1. pozici
  9. Zvýraznění inzerátu nebo nabídky - cena jednorázově 40,- CZK
 25. Všechny služby jsou placeny dopředu a na základě připsání platby je uživateli od ROYAL zaslán doklad jako potvrzení platby.
 26. Registrovaný uživatel může zrušit odebírání Služeb, a to tak, že Smlouvu v souladu s těmito VOP vypoví. Žádost o zrušení registrace se podává po přihlášení do podnikatelského účtu kliknutím na odkaz „Zrušit registraci“, kdy je tento proces automaticky zaznamenán a po vyřízení žádosti je uživatelův účet vymazán.
 27. Jestliže registrovaný uživatel požádá o zrušení registrace a deaktivaci služeb katalogu s účinností před koncem účinnosti smlouvy, bude mu registrace zrušena bez nároku na vrácení poměrné části zaplacené částky za roční registraci

 

III.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.         Příjemce uděluje tímto Poskytovateli souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Poskytovateli poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a Poskytovatelem poskytne (dále jen „Údaje“), a to pro účely nabízení jakýchkoliv produktů v rozsahu předmětu podnikání Poskytovatele, dále pak k marketingovým a obchodním účelům a dále k presentaci veškerých třetích osob registrovaných na Portálu.

2.         Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním a sdělením informací uvedených při registraci na Portálu nebo informací, které Poskytovateli sdělil za účelem uzavření Smlouvy či později za účelem své propagace na Portálu apod. Příjemce výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů sdělených Poskytovateli před uzavřením Smlouvy i v jejím průběhu.

3.         Příjemce výslovně souhlasí se sdělením informací uvedených na Portálu nebo informací, které sdělil za účelem uzavření Smlouvy Poskytovateli.

4.         Příjemce souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které sdělil před uzavřením Smlouvy či v jejím průběhu Poskytovateli. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem nabídky produktů všech registrovaných uživatelů Portálu, kteří používají službu Nabídky.

5.         Uvedený souhlas Příjemce uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou, počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů, vzniklých mezi Příjemcem a Poskytovatelem.

6.         Příjemce se zavazuje Údaje aktualizovat.

7.         Příjemce prohlašuje, že byl řádně informován o podmínkách zpracovávání Údajů a bere na vědomí zejména poučení:

•    o tom, že sdělení těchto Údajů je podmínkou uzavření Smlouvy,

•    o právu na informace o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány,

•    o tom, že pokud dojde ze strany Poskytovatele k porušení povinností uložených zákonem, má právo při splnění zákonných podmínek žádat:

a) aby se Poskytovatel či jiný Správce zdrželi protiprávního jednání a odstranili závadný stav,

b) aby byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné,

c) aby byly Údaje zablokovány nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům,

d) zaplacení peněžité náhrady, jestliže uvedeným jednáním bylo porušeno jejich právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, pokud Poskytovatel neprokáže, že porušení povinnosti nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat,

e) po Poskytovateli náhradu vzniklé škody.

 

IV.

Reklamační řád - Řešení sporů

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na služby (dále jen „Služby“), u nichž jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Registrací uživatel vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

V případě reklamace služby, klient kontaktuje klientské centrum na adrese: support@royal-ebank.cz, kde je nutné vyspecifikovat, které služby se reklamace týka. Nebo si může volně stáhnout reklamační formulář, který vyplní a zašle na adresu support@royal-ebank.cz.

Jelikož se jedná o online obchodní a marketingové služby, provozovatel neručí za formu či textový obsach reklamy a prezentace, kterou si klient nadefinoval ve svém obchodním profilu. Reklamovat se dají pouze služby, které nebyly dodány řádně vlivem docašného výpadku obchodní platformy, nebo vlivem špatného vyobrazení na obchodní platformě.

Všechny reklamace služeb budou vyřízeny nejpozději do 30-ti dní.

Všechny spory vyplývající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány  neodvolatelně u Rozhodčího soudu při International Arbitration Centre of Santo Domingo (IACSD) ve městě Santo Domingo, Národním okrese (Distrito Nacional), Dominikánská republika, podle jeho Řádu a Zákona o arbitrážích  č. 489 - 8 Dominikánské Republiky a to jedním (1) rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

V.

Pravidla vkládání informací na portále B2C

Níže uvedená pravidla jsou nedílnou součástí obchodních podmínek a je povinen je dodržovat každý, kdo u nás chce inzerovat. V případě porušení pravidel jsou správci oprávněni dotyčným zamítnout či smazat inzeráty a uživatelské účty, proto doporučujeme všem inzerentům, aby si je důkladně přečetli.

Dodržujte slušnost a zákony

Samozřejmě prvním pravidlem je slušnost a dodržování zákonů - vyvarujte se prosím urážlivých výroků, vyřizování účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České republiky.

Dbejte pokynů správců webu

Administrátor b2c si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazujeme právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem nebo přímo poruší pravidla a provozní podmínky, a to například zablokováním registrace, emailové schránky nebo IP adresy.

Inzerujte pouze do vhodných sekcí

Vkládejte prosím inzeráty produkty, služby, vouchery, firmy a ostatní pouze do odpovídajících kategorií. Pokud pro svůj inzerát nemůžete najít vhodnou sekci, neváhejte nás prosím kontaktovat a my po zralé úvaze rádi vytvoříme sekci novou. Pozor! Odpovídající kategorií se nemyslí kategorie příbuzná! Např. nabídka na pojištění vozidla nemá co dělat v sekci osobní auta! Sem pochopitelně patří jen inzerce jednotlivých konkrétních vozů.

Inzerujte jednu věc do jedné sekce pouze jednou

Za porušení pravidel slušného inzerování považujeme také opětovné vkládání stejného nebo podobného inzerátu do jedné kategorie několikrát za sebou a uživatelé, kteří to budou opakovaně dělat se vystavují nebezpečí zablokování svého účtu, případně IP adresy. Pokud např. inzerujete nabídku práce, vložte jí do dané sekce jen jednou - ať to přeformulujete sebevíc, stále je to ta samá věc a smí se zde vyskytovat pouze jednou.

Inzerujte v rozumné míře

Portál B2C je určen především pro soukromou inzerci, tzn. i když mohou vkládat inzeráty i firmy, všichni musí respektovat limity, stanovené správci. Nepřejeme si zbytečné zahlcování inzerce vkládáním několika po sobě jdoucích inzerátů od stejného uživatele či zahlcení jedné sekce inzeráty od jednoho inzerenta obecně. Obecně platí, že by neměly být v jedné sekci vloženy více než dva inzeráty od jednoho inzerenta za sebou. Nepřípustná je též jakákoliv automatizace inzerce, která není výslovně povolena našimi správci. Obcházení limitů je považováno za porušení pravidel a narušitel se vystavuje výše zmíněným sankcím.

Firemní inzerce pouze pro registrované podnikatele

Obchodní inzerce na více obchodů současně musí býti propagována v rámci firemního profilu, tzn. firma musí mít alespoň bezplatnou registraci v Adresáři Firem a vkládat inzeráty jako firemní. Jde nám o transparentnost inzerce - žádná seriózní firma se nemusí skrývat za anonymní účet a neseriózní firmy na portále B2C nechceme. Dále je zakázáno vkládat do nadpisů inzerátů, článků atd název firmy nebo odkaz na její web, od toho je tu záznam v katalogu firem. Nerespektování tohoto pravidla vede nejen ke smazání inzerátů, ale i ke smazání uživatelského účtu.

Inzerujte pouze konkrétní zboží a služby

Je povoleno inzerovat pouze konkrétní předmět nebo službu. Bezplatná inzerce není (narozdíl od placené reklamy) určena k něčí propagaci, ale k přímému nákupu a prodeji. Pokud např. prodáváte výpočetní techniku, tak zvolte ze své nabídky nějaké konkrétní kusy a inzerujte každý z nich v jednotlivých inzerátech - na konci textu inzerátu samozřejmě můžete uvést, že toho prodáváte více.

Inzerujte tak, aby se zájemce dozvěděl zásadní informace

Je zakázáno vkládat inzeráty typu "napište si emailem o více informací". Text, který lze vložit k inzerátu, je dostatečně dlouhý k vyjádření drtivé většiny nabídek. Lákání emailů z lidí a maskování podezřelých činností u nás tolerovat nebudeme. To platí zejména pro nabídky práce a brigád, kde je třeba uvádět konkrétní požadavky na uchazeče a náplň práce na dané pozici, jinak budou inzeráty zablokovány.

Používejte co nejkonkrétnější odkazy

Odkazy v inzerátech vkládejte pouze do kolonky, která je k tomu vyhrazená a směřujte je co nejpřesněji. Musí to být webový odkaz přímo na předmět nebo službu (ne žádné homepage firem, kde si kupující musí předmět nebo službu ještě dohledávat).

Zákaz provizních systémů

Je zakázáno inzerovat weby nebo služby, které fungují na principu tzv. refferal nebo affiliate programů. Podstatou těchto programů je provize pro inzerujícího uživatele za každého dalšího, kterého přivede. Na tom samo o sobě není nic špatného, ale bohužel to ve finále vede k zahlcování inzerce odkazy na stejné weby, což je pochopitelně ku škodě návštěvníků.

Zákaz vkládání scriptů a animovaných obrázků

Je zakázáno vkládat animované GIFy - animace je vyhrazena pro reklamu a ne pro inzerci a mnoho uživatelů zbytečně obtěžuje. Dále je také zakázáno vkládat nepovolené prvky jako například telefon a email do obsahu inzerce, zdrovojé kódy a scripty místo textu a podobně. Za takové chování hrozí uživateli okamžité smazání a také pokuta ve výši až 50.000,- CZK.

Zákaz konkurence

Je zakázáno vkládat odkazy na jiné inzertní nebo aukční weby nebo jinak dělat reklamu konkurenci, tzn. webům stejně zaměřeným jako czech b2c, kromě propagace jednotlivých obchodních profilů - pokud chcete prodávat přes portály b2c, čiňte tak prosím přímo. Jestliže provozovatel zachytí takovouto propagaci, může býti vymazána bez upozornění.

Vystupujte transparentně

Je zakázáno vytvářet více uživatelských účtů. Je zakázáno uvádět nespravdivé informace, a pokud bude zjištěn pokus o podvod či poškození dobré pověsti ze strany uživatele, uživateli bude účtována smluvní pokuta ve výši 100.000 EUR za každé takové jednání.

Zákaz podezřelé inzerce a podvodná inzerce

Kromě inzerátů, které porušují výše uvedená pravidla, existují i určité problematické druhy inzerátů, o které nemáme na základě zpětné vazby od uživatelů Hyperinzerce vůbec zájem. Jedná se např. o nabídky práce v různých centrech wellness, regenerace apod., práce kosmetických konzultantů, dále různé klikačky, příjem reklamních e-mailů, vyplňování dotazníků, distribuci letáků, kompletaci výrobků atd. Tyto inzeráty často obsahují velké riziko podvodů a "letadel", skrývají se za nimi různé MLM, referral a affiliate systémy a jejich inzerenti často porušují i další pravidla a mají tendenci spamovat. Na tyto inzeráty se proto zaměřujeme a většinu z nich ihned zamítáme a mažeme uživatelské účty těm, kdo je vložili.

                                                                                             

VI.

Závěrečná ustanovení

1.         Provozovatel portálu má právo objednanou a zaplacenou službu nedodat bez předchozího upozornění, jestliže by tím došlo k pohoršení nebo poškození jiného subjektu či návštěvníka portálu .

2.         Pro případ ukončení Smlouvy smluvní strany ujednávají, že ujednání ve Smlouvě či těchto VOP uvedená, která mají dle své povahy trvat i po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, zůstávají účinná i nadále.

3.         Doručování v rámci právního vztahu založeného Smlouvou se provádí elektronicky, případně na adresu bydliště/sídla stran, nebo na jinou adresu, kterou si smluvní strany navzájem sdělily.  

4.         Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a smluvním vztahu založenému Smlouvou, včetně jeho uzavření a podmínek jeho uzavření. Pro případ, kdyby Příjemce informace o tomto smluvním vztahu zveřejnil v médiích, internetu či jinak zpřístupnil široké veřejnosti či takové zpřístupnění umožnili, zavazují se zaplatit druhé smluvní straně tedy ROYAL EBANK Nadační fond  smluvní pokutu ve výši 100.000,- CZK za každé takovéto jednání.

5.         Smluvní strany se také dohodly, že na základě platné registrace je přísně zakázáno poškozování dobrého jména provozovatele webu či jiných smluvních partnerů v prostředí internetu ze strany registrovaného podnikatele – příjemce, a to i po zrušení registrace. V případě porušení této povinnosti je příjemce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- CZK za každé jednotlivé porušení.

6.         Smluvní pokuty dle těchto VOP jsou splatné vždy dnem, kdy vznikne právo na jejich zaplacení, a neobsahují právo na náhradu škody, kterou může oprávněná strana požadovat vedle smluvní pokuty.

7. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost pro nové uživatele portálu od 1.5. 2018. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit . Tato změna se druhé straně oznámí vyvěšením nového znění VOP na www.cesky-trh.czwww.czech-b2c.comwww.europe-b2c.comamerica-b2c.com. Příjemce je oprávněn toto nové znění odmítnout sdělením poskytovateli do 30 dnů ode dne vyvěšení VOP s tím, že strany se výslovně dohodly, že nebude-li změna příjemcem výslovně odmítnuta, má se za to, že dnem následujícím po uplynutí této lhůty se mění obsah závazku na znění dle nových VOP. V případě, že příjemce dle tohoto ujednání nové VOP odmítne, zůstává obsah závazku nezměněn a řídí se nadále dosavadními VOP.

 

Jak to funguje ?

Zajímají Vás naše služby? Vyplňte email a obdržíte návod ve formátu pdf.

czechb2c last view
MWQ5N